Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Η παρούσα δήλωση απορρήτου καταλαμβάνει όλα τα υποκείμενα των οποίων τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας και του ΓΚΠΠΔ.

Αρμοδιότητες

H διεύθυνση του φούρνου είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι η παρούσα δήλωση θα είναι διαθέσιμη στα υποκείμενα των δεδομένων προτού η εταιρεία συλλέξει και επεξεργαστεί τα προσωπικά τους δεδομένα.

Όλο το προσωπικό του φούρνου καθώς και οι συνεργάτες οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη δήλωση-ειδοποίηση έχει δεχθεί την προσοχή του υποκειμένου των δεδομένων και πως η συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους (όπου αυτή απαιτείται) είναι εξασφαλισμένη.

Δήλωση ειδοποίησης απορρήτου

Ποιοι είμαστε;

Η επιχείρησή μας με την επωνυμία ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΟΕΒΕ έχει ως σκοπό της μεταξύ άλλων την εκμετάλλευση του φούρνου Ντουρουντούς που βρίσκεται στη χώρα των Σφακίων του Νομού Χανίων της Κρήτης και είναι υπεύθυνη επεξεργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τη διεύθυνση του φούρνου μας:

Φούρνος Ντουρουντούς
Χώρα Σφακίων 73011 Κρήτη, Ελλάδα
Τηλ: +30 28250 91270 | info@ntourountous.gr

Ενδέχεται να συλλέξουμε-επεξεργαστούμε τις κάτωθι πληροφορίες οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων:

Τύπος προσωπικών δεδομένων

προσωπικά στοιχεία που μας υποβάλετε, όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας όπως η διεύθυνση σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση email σας, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχετε κατά την προσέγγισή από εσάς σχετικά με τις υπηρεσίες μας (ενδέχεται να περιλαμβάνονται και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως δεδομένα υγείας σε περίπτωση που μας ζητήσετε ειδικές υπηρεσίες ή βοήθεια πχ διατροφικές ανάγκες, δωμάτιο ΑΜΕΑ)

Σκοπός επεξεργασίας

Από την στιγμή της παραγγελίας ή της επικοινωνίας που θα πραγματοποιήσετε, προβαίνουμε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την υποστήριξη των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και την διατήρηση μελλοντικής επικοινωνίας μεταξύ μας.

Τύπος προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα με τη χρήση cookies κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας (όπως πχ. IP η πληροφορίες προτιμήσεων)

Σκοπός επεξεργασίας

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες μας επιτρέπουν να θυμόμαστε εσάς και τις προτιμήσεις σας κατά τη χρήση του ιστότοπού μας ώστε να σας παρέχουμε καλύτερη εμπειρία πλοήγησης και να σας παρέχουμε υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες.

Τύπος προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών.

Σκοπός επεξεργασίας

Η έναρξη και διατήρηση της συμβατικής σχέσης καθώς και η διαφύλαξη των τυχών έννομων αξιώσεών μας σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Τύπος προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες που συλλέγουμε στα πλαίσια συμβατικής σχέσης όπως π.χ στοιχεία τιμολόγησης και συμβατικά στοιχεία σε περίπτωση αντισυμβαλλομένων μας.

Σκοπός επεξεργασίας

Η παρακολούθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης.

Τύπος προσωπικών δεδομένων

Πληροφορίες ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και καταγραφή εικόνας βίντεο σε περίπτωση επίσκεψης στον φούρνο μας.

Σκοπός επεξεργασίας

Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων μας.

Η νομική μας βάση για επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι μία ή περισσότερες από τις κάτωθι:

 • Η συγκατάθεσή σας
 • Η εκπλήρωση των μεταξύ μας συμβατικών υποχρεώσεων
 • Η συμμόρφωσή με έννομες υποχρεώσεις
 • Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε ως εταιρεία
 • Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Συναίνεση

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις  που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το ΓΚΠΔ, η εταιρεία μας θα αποκτά πάντα ρητή συγκατάθεση από τα υποκείμενα των δεδομένων για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων τους. Συναινώντας στην παρούσα δήλωση- ειδοποίηση απορρήτου μας δίνετε την άδεια να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικά για τους σκοπούς που προσδιορίζονται.

Η συναίνεση απαιτείται ώστε να επεξεργαστεί η εταιρεία μας και τους δύο τύπους προσωπικών δεδομένων (απλά και ευαίσθητα), αλλά πρέπει να δοθεί ρητά. Όταν μας γνωστοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα σας ενημερώνουμε πάντα για τον λόγο και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω πληροφορίες.

Για όσες επεξεργασίες είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας, σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα σας υποδείξουμε.

Διαβίβαση

Η εταιρεία μας ενδεχομένως να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δημόσιες, ή/και ανεξάρτητες Αρχές, συνεργάτες και βοηθούς εκπλήρωσης των δραστηριοτήτων/εκδηλώσεων μας και συνεργαζόμενες εταιρείες του Ομίλου και δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ε.Ε χωρίς προηγουμένως να έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας.

Περίοδος διατήρησης

Η εταιρεία μας θα αποθηκεύσει μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα διάστημα δυο ετών με σκοπό την επικοινωνία μας μαζί σας και για στατιστικούς λόγους. Σε περίπτωση δε συνεργατών και υπαλλήλων της εταιρείας τα δεδομένα θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων μας.

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων

Ανά πάσα στιγμή, ενώ έχουμε στην κατοχή μας ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εσείς, το υποκείμενο των δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που κρατάμε για εσάς.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε δεδομένα τα οποία κρατάμε για εσάς που είναι ελλιπή ή ανακριβή.
 • Δικαίωμα στη λήθη: σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν από τα αρχεία μας τα δεδομένα που κρατάμε για εσάς.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας : όπου ισχύουν ορισμένοι όροι για να έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης : έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε σε ορισμένους τύπους επεξεργασίας
 • Δικαίωμα στην ένσταση σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ: επίσης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην αυτόματη επεξεργασία ή δημιουργία προφίλ (εάν γίνεται πράγματι τέτοια).
 • Δικαίωμα ελέγχου: στην περίπτωση που η εταιρεία μας αρνείται να ικανοποιήσει κάποιο αίτημά σας με βάση τα ως άνω δικαιώματα που έχετε, θα σας δώσουμε ένα λόγο ως προς το γιατί. Έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε όπως τονίζεται και στην παράγραφο 3.6 κάτωθι.
 • Όλα τα παραπάνω αιτήματα θα προωθηθούν από τη στιγμή που εμπλέκεται και τρίτο μέρος στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παράπονα

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκφράσετε παράπονο για τον τρόπο που επεξεργάζεται η επιχείρησή μας τα προσωπικά σας δεδομένα, ή για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το παράπονό σας, έχετε το δικαίωμα να συμβουλευτείτε ή/και να υποβάλετε καταγγελία απευθείας στην ελεγκτική αρχή.

Στοιχεία επικοινωνίας ΑΠΔΠΧ
Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφεία: Κηφισσιάς 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr & complaints@dpa.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Φαξ: +30 2106475628

Ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και των διεργασιών μας, καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα. Ως εκ τούτου, ενδέχεται κατά καιρούς να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Συνεπώς, σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν τη δήλωση σε τακτική βάση.

Ρυθμίσεις Cookies