Πιστοποιημένα Βιολογικά Προϊόντα

Τα προϊόντα του φούρνου Ντουρουντούς πιστοποιούνται εδώ και χρόνια ως βιολογικά από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης ΔΗΩ επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εξαιρετική τους ποιότητα.

Ο οργανισμός ΔΗΩ διακρίνεται για την ορθή εφαρμογή των Προτύπων και των διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης όπως επίσης και για την αμεροληψία και ισονομία στην λήψη αποφάσεων.

Το εν λόγω πιστοποιητικό αποδεικνύει πως ο φούρνους Ντουρουντούς εφαρμόζει πλήρως τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις σχετικά με την βιολογική παραγωγή. Βεβαιώνεται επίσης πως τα προϊόντα του φούρνου Ντουρουντούς φέρουν την σχετική σήμανση, όπως ακριβώς ορίζει η νομοθεσία.

Η ελάχιστα δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση στην γεωργία και το χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά των βιολογικών προϊόντων. Κοινός παρονομαστής σε όλα είναι η λειτουργία του συστήματος με τον πιο φυσικό τρόπο. Την παραπάνω πολιτική ασπάζεται πλήρως και ο φούρνος Ντουρουντούς προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας με τις λιγότερες παρεμβάσεις.

Η φιλοσοφία της επιχείρησης περί αγνότητας των πρώτων υλών και διαφάνειας αποτελεί σταθερό ορόσημο της φήμης της που επιβραβεύεται πλέον και επισήμως! Τη σχετική πιστοποίηση μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Τα βιολογικά προϊόντα μας