Παράδοση Προϊόντων

7.1. Ο χρήστης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος την διεύθυνση, όπου επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του.

7.2. Η επιχείρηση δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία σας. Σε αυτήν την περίπτωση τα προϊόντα επιστρέφουν σε εμάς και εφόσον ζητήσετε εκ νέου αποστολή,θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα αποστολής.

7.3. Για την παράδοση των προϊόντων απαιτούνται το λιγότερο 3 ημέρες (εκτός  Κυριακής), από την επομένη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

7.4. Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Η δεν ευθύνεται για αυτές που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.